Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Guidance notes on surveys during construction of membrane tank LNG carriers
Từ khóa/ Chủ đề: Tàu thuỷ
Giám định
Tóm tắt: Membrance LNG carriers cargo containment systems. LNG carriers cargo handling systems. Final tests and trials
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2008
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 185 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: