Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Guide for building and classing floating production installations
Từ khóa/ Chủ đề: Đóng tàu
Máy tàu thủy
Tóm tắt: Scope and conditions of classification. Definition. Environmental loading and design basis. Position mooring system. Import and export systems
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 578 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: