Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Rules for building and classing steel vessels 2008.Part 5C: Specific vessel types (Chapter 7-10)
Từ khóa/ Chủ đề: Đóng tàu
Quy phạm đăng kiểm
Tóm tắt: Vessels intended to carry passengers.Vessels intended to carry liquefied gases in bulk. Vessels intended to carry chemical cargoes. Vessels intended to carry vehicles
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1417tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: