Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Sửa chữa, bảo trì máy tàu & hệ thống điện
Tác giả: Trần Thế San
Từ khóa/ Chủ đề: bảo trì máy tàu
sửa chữa máy tàu
hệ thống điện
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 254 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 23/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: