Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại ban quản lý dự án trường cao đẳng hàng hải 1
Tác giả: Phạm Xuân Toàn
Từ khóa/ Chủ đề: Ban quản lý dự án
Chất lượng thi công
Quản lý
Trường Cao đẳng hàng hải 1
Xây dựng
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Bùi Ngọc Toàn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 80tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: