Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2
Tác giả: Trần Công Chí
Từ khóa/ Chủ đề: Âm thanh lập thể
Âm thanh số
Nguồn âm
Tín hiệu âm thanh
Trường âm
Tóm tắt: Nguyên lý âm thanh lập thể. Nguyên lý thu lập thể 2 kênh, tín hiệu lập thể và các thông số của chúng, xử lý tín hiệu trong kỹ thuật lập thể. Khái niệm cơ bản về âm thanh kiến trúc, các đặc tính vật lý của trường âm. Công nghệ thu thanh lập thể và cách xử lý tín hiệu âm thanh số
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 201 tr.
DEMO TRUONG TIN: 621.389
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/05/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: