Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 00024 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 3
Tác giả: Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên
Từ khóa/ Chủ đề: Đóng tàu thuỷ
Chế tạo tàu
Kỹ thuật đóng tàu
Tóm tắt: Công nghệ chế tạo tàu thuỷ và công nghệ sửa chữa vỏ tàu
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 1982
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 248tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.82
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: