Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PDVT 03327-28 - Lý thuyết thiết kế tàu thuỷ
Tác giả: Phạm Tiến Tỉnh chủ biên; Lê Hồng Bang, Hoàng Văn Oanh
Từ khóa/ Chủ đề: Tàu thủy
Thiết kế tàu
Kỹ thuật đóng tàu
Tóm tắt: Lý thuyết cơ bản và mở rộng nhằm phục vụ cho việc lập luận chứng đặc trưng tối ưu của tàu đã được đề ra trong việc thiết kế, giải quyết tối ưu hoá đội tàu
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 243tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.82
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: