Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 03645-49 - Bố trí chung và kiến trúc tàu thuỷ
Tác giả: Lê Hồng Bang chủ biên ; Hoành Văn Oanh
Từ khóa/ Chủ đề: Tàu thủy
Thiết kế tàu
Kỹ thuật đóng tàu
Tóm tắt: Bố trí chung: Phân khoang cơ bản thân tàu, thượng tầng. Kiến trúc tàu. Giới thiệu một số mẫu kiến trúc và bố trí chung tàu biển.
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 192tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.82
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: