Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Đặc điểm các thành tạo trầm tích hệ tầng Hải Hưng, Thái Bình, khu vực quận Hải An Thành phố Hải Phòng phục vụ định hướng quy hoạch xây dựng công trình
Tác giả: Mai Thế Ngọc
Từ khóa/ Chủ đề: Hải An
Hải Phòng
Hệ tầng Hải Hưng
Thái Bình
Thành tạo trầm tích
Tóm tắt: Sơ lược đặc điểm đại lý kinh tế nhân văn, lịch sử nghiên cứu địa chất và cấu trúc địa chất khu vực. Đặc điểm các thành tạo trầm tích hệ tầng Thái Bình, Hải Hưng khu vực quận Hải An. Một số kiến nghị trong quy hoạch xây dựng khu vực nghiên cứu
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Phạm Văn Thứ
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 81 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Phạm Văn Thứ
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: