Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu ổn định tai nạn cho tàu hàng khô phục vụ dẫn tàu an toàn
Tác giả: Bùi Văn Hưng
Từ khóa/ Chủ đề: Dẫn tàu
Ổn định tai nạn
Tàu hàng khô
Tóm tắt: Tổng quan lý thuyết về ổn định tàu. Cơ sở tính toán và đánh giá ổn định tai nạn cho tàu hàng khô. Khuyến nghị tính toán và đánh giá ổn định tai nạn của tàu hàng khô cho sỹ quan hàng hải
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Kim Phương
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 68 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Kim Phương
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: