Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trường Cao đẳng Hàng hải I
Tác giả: Vũ Thanh Hải
Từ khóa/ Chủ đề: Đào tạo
Điều khiển tàu biển
Giáo dục nghề nghiệp
Hệ cao đẳng
Trường Cao đẳng hàng hải I
Tóm tắt: Tổng quan về chương trình đào tạo ngành điều khiển tàu biển. Thực trạng công tác đào tạo ngành điều khiển tàu biển trường Cao đẳng hàng hải I. Xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trường cao đẳng hàng hải I.
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Lê Quốc Tiến
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 68 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Lê Quốc Tiến
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: