Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm tra hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng cảng Nghi Sơn-Thanh Hóa
Tác giả: Trần Văn Cương
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng Nghi Sơn
Hệ thống báo hiệu hàng hải
Thanh Hóa
Tuyến luồng
Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống báo hiệu. Thực trạng công tác kiểm tra duy trì hoạt động của hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng Nghi Sơn-Thanh Hóa. Đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra hệ thống báo hiệu luồng Nghi Sơn-Thanh Hóa
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Viết Thành
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 75 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Viết Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: