Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu dựng cảnh trên hệ thống mô phỏng NTPRO 5000 phục vụ đào tạo, huấn luyện sỹ quan chỉ huy tàu mặt nước tại học viện Hải quân
Tác giả: La Thanh Hải
Từ khóa/ Chủ đề: Đào tạo
Dựng cảnh
Hệ thống mô phỏng NTPRO 5000
Học viện hải quân
Huấn luyện
Sỹ quan chỉ huy
Tàu mặt nước
Tóm tắt: Tổng quan về xây dựng CSDL GIS 3D. Giới thiệu các hệ thống mô phỏng huấn luyện đào tạo hàng hải tại Việt Nam. Xây dựng quang cảnh mô phỏng 3D
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Trần Văn Lượng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 71 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Trần Văn Lượng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: