Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu các giải pháp thực hiện đào tạo thuyền viên Việt Nam theo đề án đào tạo sỹ quan hàng hải
Tác giả: Lê Mạnh Toàn
Từ khóa/ Chủ đề: Đào tạo sỹ quan hàng hải
Đào tạo thuyền viên
Đề án
Tóm tắt: Tổng quan, giới thiệu các căn cứ pháp lý của đề án đào tạo sỹ quan hàng hải. Sự cần thiết phải nghiên cứu triển khai đề án. Nghiên cứu giải pháp triển khai đề án đào tạo sỹ quan hàng hải
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Viết Thành
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 66 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Viết Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: