Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng bộ bài tập thực hành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp trên phòng mô phỏng NTPRO 5000 của khoa hàng hải
Tác giả: Đỗ Thành Phố
Từ khóa/ Chủ đề: Bộ bài tập thực hành
Khoa hàng hải
Phòng mô phỏng NTPPRO 5000
Sinh viên
Tóm tắt: Yêu cầu của IMO đối với công tác huấn luyện. Xây dựng các bộ bài tập huấn luyện trên hệ thống mô phỏng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Viết Thành
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 54 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Viết Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: