Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn quản lý của cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I
Tác giả: Đỗ Trung Dũng
Từ khóa/ Chủ đề: Bến thủy nội địa
Cảng
Cảng vụ đường thủy nội địa
Quản lý nhà nước
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước tại cảng, bến thủy nội địa.Thực trạng công tác quản lý nhà nước tại các cảng bến, thủy nội địa trên địa bàn quản lý của cảng vụ ĐTNĐ khu vực I.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Cảnh Sơn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 69 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Cảnh Sơn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: