Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng
Tác giả: Vũ Tú Nam
Từ khóa/ Chủ đề: Hải Phòng
Hành hải tàu biển
Hệ thống quản lý
Khai thác
Luồng tàu
Quy trình vận hành
Tóm tắt: Tổng quan về khu vực cảng biển Hải Phòng. Đánh giá thực hệ thống VTS luồng Hải Phòng.Xây dựng quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Phạm Kỳ Quang
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 85 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Phạm Kỳ Quang
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: