Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra tàu biển hoạt động tuyến nội địa tại các cảng vụ đường thủy nội địa Việt Nam
Tác giả: Vũ Đình Nam
Từ khóa/ Chủ đề: Kiểm tra tàu biển
Quy trình kiểm tra
Tàu biển
Tuyến nội địa
Tóm tắt: Tổng quan về kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa.Thực trạng công tác kiểm tra tàu biển tại các cảng vụ đường thủy nội địa Việt nam. Xây dựng quy trình kiểm tra tàu biển hoạt động tuyến nội địa tại các cảng vụ đường thủy nội địa Việt nam
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Kim Phương
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 75 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Kim Phương
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: