Bảo đảm an toàn hàng hải - Tài liệu

 

Tìm thấy 10 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng
      Nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành và khai thác hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng

Tác giả: Vũ Tú Nam
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 372.00 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các giải pháp thực hiện đào tạo thuyền viên Việt Nam theo đề án đào tạo sỹ quan hàng hải
      Nghiên cứu các giải pháp thực hiện đào tạo thuyền viên Việt Nam theo đề án đào tạo sỹ quan hàng hải

Tác giả: Lê Mạnh Toàn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 541.48 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu ổn định tai nạn cho tàu hàng khô phục vụ dẫn tàu an toàn
      Nghiên cứu ổn định tai nạn cho tàu hàng khô phục vụ dẫn tàu an toàn

Tác giả: Bùi Văn Hưng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 345.28 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: