Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu vận tải biển công ty TNHH Việt Hải theo MLC 2006
Tác giả: Trần Anh Việt
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty Việt Hải
MLC 2006
Quản lý đội tàu
Tóm tắt: Tổng quan về công ước lao động hàng hải MLC 2006 và quá trình chuẩn bị triển khai áp dụng vào đội tàu công ty TNHH Việt Hải. Thực trạng công tác quản lý đội tàu theo công ước lao động hàng hải MLC 2006 tại công ty. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu vận tải biển công ty theo công ước quốc tế lao động hàng hải MLC 2006
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Mạnh Cường
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 66 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải
Người hướng dẫn: Nguyễn Mạnh Cường
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: