Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu giải pháp đánh giá và tổng hợp số liệu địa chất phục vụ công tác xử lý nền đất yếu trong các dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Công Chính
Từ khóa/ Chủ đề: Công tác xử lý
Dự án phát triển
Giao thông đô thị
Nền đất yếu
Số liệu địa chất
Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp số liệu địa chất và ảnh hưởng của chúng tói giải pháp xử lý nền đất yếu. Hiện trạng công tác tổng hợp, đánh giá điều kiện địa chất phục vụ xử lý nền đất yếu tại các công trình giao thông đô thị Hải Phòng. Các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp tài liệu địa chất trong các dự án phát triển mạng công trình giao thông khu vực Hải Phòng.
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Phạm Văn Thứ
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 81 tr.
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Phạm Văn Thứ
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: