Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Phạm Huy Đoán
Từ khóa/ Chủ đề: Báo cáo tài chính
Chứng từ kế toán
Kế toán
Kế toán tài chính
Tóm tắt: Hệ thống chứng từ kế toán. Hệ thống sổ kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán: kế toán vốn bằng tiền kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ và các khoản phải trả....
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 567 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: