Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp
Tác giả: Hoàng Hoa
Bảo Thái
Từ khóa/ Chủ đề: Doanh nghiệp
Kế toán kiểm toán
Kế toán trưởng
Tài chính kế toán
Tóm tắt: Hệ thống kế toán kiểm toán Việt Nam, hệ thống kế toán doanh nghiệp. Chế độ chứng từ kế toán. Sổ sách kế toán. Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp. Quản lí khấu hao tài sản cố định. Chế độ xử phạt hành chính. Chính sách thuế.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 836 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: