Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị
Tác giả: Huỳnh Lợi
Võ Văn Nhị
Từ khóa/ Chủ đề: Chí phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Kế toán quản trị
Ngân sách
Tóm tắt: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Dự toán ngân sách hoạt động hàng năm. Phân tích biến động chi phí. Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận. Phân tích mối quan hệ chí phí-khối lượng-lợi nhuận. Định giá sản phẩm
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 345 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: