Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán và kế toán tài chính
Tác giả: Võ Văn Nhị
Từ khóa/ Chủ đề: Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
Kế toán
Kế toán tài chính
Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống bài tập nguyên lý kế toán, kế toán tài chính. Các sơ đồ kế toán. Hệ thống báo cáo tài chính và phương pháp lập theo quyết định số 167/2000QĐ-BTC ngày 25-10-2000
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 317 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: