Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác giả: Phạm Huy Đoán
Từ khóa/ Chủ đề: Kế toán
Đơn vị hành chính sự nghiệp
Tóm tắt: Quyết định của bộ tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị hành chính sự nghiệp. Thông tư về hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu....Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 567 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: