Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Phạm Xuân Lực
Từ khóa/ Chủ đề: Báo cáo tài chính
Kế toán
Tài chính doanh nghiệp
Tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán
Tóm tắt: Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp(đã sửa đổi, bổ sung theo chuẩn mực kế toán, luật kế toán áp dụng từ 1/1/2004). Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 655 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: