Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: 306 sơ đồ kế toán
Tác giả: Võ Văn Nhị
Từ khóa/ Chủ đề: Báo cáo tài chính
Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
Tóm tắt: Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo thông tư 89/2002/TT-BTC ban hành ngày 9/10/2002 và thông tư 105/2003/TT-BTC ban hành ngày 4/11/2003 của bộ TC. Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định 144/2001/QĐ-BTC ban hành ngày 21/12/2001 của bộ tài chính. Báo cáo tài chính. Các văn bản pháp quy mới nhất về kế toán
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 562 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: