Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị hành chính sự nghiệp khác
Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà
Nghiêm Mạnh Hùng
Lê Thị Tuyết Nhung
Từ khóa/ Chủ đề: Kế toán
Đơn vị hành chính sự nghiệp
Tóm tắt: Giới thiệu kế toán các phần hành: tiền và vật tư, nguồn kinh phí, các khoản thu, chi....Kế toán thuế: Giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp....Danh mục, biểu mẫu báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp. Luật kế toán. Luật thống kê
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 335 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: