Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: 315 tình huống kế toán tài chính
Tác giả: Võ Văn Nhị
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Ngọc Dung
Từ khóa/ Chủ đề: Chí phí sản xuất
Kế toán tài chính
Tiền lương
Tóm tắt: Tiền và các khoản ứng trước. Tài sản cố định. Tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Đầu tư tài chính
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 367 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: