Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Internet marketing: readings and online resources
Tác giả: Paul Richardson
Từ khóa/ Chủ đề: Kinh doanh Internet
Marketing
Quảng cáo
Tiếp thị
Tóm tắt: Conceptial foundations of internet marketing. Business-to-consumer internet marketing. Shopping agents and consumer behavior. Internet marketing communications. Interactivity and community
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 350 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: