Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển và giám sát các hồ điều hòa thành phố Hải Phòng qua mạng Internet
Tác giả: Nguyễn Quang Thư
Từ khóa/ Chủ đề: Giám sát
Hải Phòng
Hệ điều khiển
Hồ điều hòa
Mạng internet
Tóm tắt: Tổng quan về ethernet và giao thức TCP/IP. Tổng quan về vi điều khiển Atmega32 và web Server. Ứng dụng xây dựng hệ điều khiển giám sát các hồ nước thành phố Hải Phòng sử dụng mạng truyền dẫn internet
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Đinh Anh Tuấn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 66 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Đinh Anh Tuấn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: