Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Chế tạo thử nghiệm la bàn kỹ thuật số phục vụ tàu thuyền nhỏ
Tác giả: Nguyễn Công Vịnh
Đỗ Thu Huyền
Mai Văn Xuân
Từ khóa/ Chủ đề: Kỹ thuật số
La bàn
Tóm tắt: Thiết kế la bàn từ kỹ thuật số. Kết quả thực nghiệm
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 25 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.