Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2.5 GeV
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân
Từ khóa/ Chủ đề: Chùm bức xạ
Quang hạt nhân
Tóm tắt: Tổng quan về phản ứng quang hạt nhân. Phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm xác định suất lượng của các phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 50 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.