Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu về thuật toán phân lớp sử dụng quá trình học máy bán giám sát, ứng dụng trong việc phân lớp trang Web
Tác giả: Lê Hoàng Dương
Từ khóa/ Chủ đề: thuật toán phân lớp
Tóm tắt: Tổng quan về việc phân lớp sử dụng phương pháp học bán giám sát. Bài toán phân lớp áp dụng SVM và phương pháp học bán giám sát SVM
Nhà xuất bản: Ngô Quốc Vinh
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 35 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.