Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng mô hình đếm và đóng sản phẩm
Tác giả: Đỗ Thu Huyền
Vũ Văn Cường
Lê Thị Bích Thảo
Từ khóa/ Chủ đề: Đếm sản phẩm
Đóng sản phẩm
Mô hình
Tóm tắt: Giới thiệu về các loại băng tải. Ứng dụng của PLC S7-200 trong điều khiển truyền động băng tải
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 26 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.