Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Mô phỏng cơ cấu hộp chạy dao máy tiện đa năng phục vụ giảng dạy vẽ kỹ thuật cơ khí
Tác giả: Vũ Quyết Thắng
Lê Thị Mai
Từ khóa/ Chủ đề: Hộp chạy dao
Máy tiện đa năng
Tóm tắt: Tổng quan về máy tiện và tầm quan trọng của máy tiện. Phần mềm mô phỏng. Mô hình hóa, mô phỏng máy tiện
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 37 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.