Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Ứng dụng Grid Computing khai thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi trên hệ thống mạng máy tính
Tác giả: Nguyễn Duy Trường Giang
Trần Văn Tuyền
Từ khóa/ Chủ đề: Grid computing
Khai thác
Mạng máy tính
Nguồn tài nguyên nhàn rỗi
Tóm tắt: Phân tích và xây dựng hệ thống. Triển khai hệ thống
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 43 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.