Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho học và thi trực tuyến
Tác giả: Nguyễn Thành Tuấn Anh
Nguyễn Hữu Tuân
Từ khóa/ Chủ đề: Mã nguồn mở
Phần mềm
Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết. Tìm hiểu về hệ thống mã nguồn mở Moodle. Xây dựng hệ thống. Kiểm thử và đánh giá hệ thống
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 60 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.