Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trường Đại học học Hàng hải Việt Nam
Tác giả: Bùi Đình Vũ
Trần Đình Vương
Lê Quyết Tiến
Từ khóa/ Chủ đề: Đại học Hàng hải Việt Nam
Quản lý nhân sự
Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết ngôn ngữ dữ liệu và lập trình. Yêu cầu phần cứng. Yêu cầu hệ thống. Xây dựng hệ thống
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 46 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.