Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong video và ứng dụng
Tác giả: Hồ Thị Hương Thơm
Nguyễn Thị Thu Hà
Từ khóa/ Chủ đề: Kỹ thuật giấu tin
Ứng dụng
Video
Tóm tắt: Tổng quan về giấu tin. Phương pháp giấu tin trong video. Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 37 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.