Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Xây dựng ăng ten logo dùng trong nhận dạng bằng sóng vô tuyến
Tác giả: Nguyễn Trọng Đức
Cao Đức Hạnh
Ngô Quốc Vinh
Từ khóa/ Chủ đề: Ăng ten logo
Nhận dạng
Sóng vô tuyến
Tóm tắt: Tổng quan nhận dạng tự động, hệ thống RFID.Thiết kế anten. Kết quả thực nghiệm
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 23 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.