Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây xây dựng mô hình điện toán đám mây cục bộ
Tác giả: Trần Thị Hương
Lê Trí Thành
Trần Đình Vương
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghệ điện toán đám mây
Điện toán đám mây cục bộ
Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết của đề tài.Giải pháp và mô hình triển khai hệ thống. Cài đặt hệ thống
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 35 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.