Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
Vũ Thế Hùng
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghệ GPS
Độ chính xác
Đo độ cao
Hải Phòng
Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết chung về đo độ cao bằng công nghệ GPS. Độ chính xác định độ cao bằng công nghệ GPS. Thực nghiệm đo độ cao bằng công nghệ GPS tại khu vực Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 43 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.