Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu các giải pháp nhằm giải quyết các bất cập trong giai đoạn xây dựng các dự án công nghiệp của Đài Loan tại Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Vương
Từ khóa/ Chủ đề: Bất cập
Đài Loan
Dự án công nghiệp
Việt nam
Tóm tắt: Thực trạng công tác xây dựng các dự án công nghiệp của Đài Loan tại Việt nam. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý về việc thực hiện triển khai các dự án công nghiệp của Đài Loan tại Việt Nam. Các giải pháp nhằm giải quyết các bất cập trong giai đoạn xây dựng các dự án công nghiệp của Đài Loan tại Việt nam
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 86 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.