Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của lỗ thủng trong sàn nhà dân dụng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thành
Đỗ Quang Thành
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Từ khóa/ Chủ đề: Ảnh hưởng
Lỗ thủng
Sàn nhà dân dụng
Tóm tắt: $aTổng quan về sàn bê tông cốt thép. Cơ sở lý thuyết tính toán. Ví dụ tính toán
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 30 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.