Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt nam
Tác giả: Nguyễn Hoàng
Phạm Văn Khôi
Lê Tùng Anh
Từ khóa/ Chủ đề: Công trình biển
Ổn định
Việt Nam
Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của công trình biển bán chìm. Cơ sở lý thuyết tính toán ổn định công trình biển bán chìm. Áp dụng tính toán ổn định cho giàn khoan bán chìm trong điều khiển bão biển Việt nam
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 28 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 17/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.