Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại CTCP cảng Hải Phòng
Tác giả: Hoàng Thị Lịch
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng biển
Cảng Hải Phòng
Chính sách
Giá dịch vụ
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về chính sách giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container. Thực trạng chính sách về giá dịch vụ đối với hàng container tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng. Một số đề xuất, kiến nghị đối với chính sách giá dịch vụ đối với hàng container tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 43 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 21/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.