Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu thực trạng và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế đánh giá năng lực cạnh tranh của cảng Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng
Trương Thế Hinh
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng Hải Phòng
Chỉ tiêu kinh tế
Năng lực cạnh tranh
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về cảng biển và năng lực cạnh tranh của cảng. Thực trạng và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đánh giá năng lực cạnh tranh của cảng. Ứng dụng xếp hạng năng lực cạnh tranh của cảng Hải Phòng.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 53 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.